Rekrutacja

REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA OD LISTOPADA 2018

Dokumenty można składać osobiście w godzinach od 8:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku w biurze projektu lub przesłać pocztą/kurierem na adres biura projektu: 

PSWR LIDER

ul. Wiejska 31

39-300 Mielec

Facebook