FORMY WSPARCIA

Uczestnikami projektu mogą zostać RODZINY (min. dziecko uczące się, w wieku 10-18 lat + rodzic/opiekun) korzystające z pomocy MOPS, GOPS, OPS, PCPR, PUP i jednocześnie zamieszkujące jeden z następujących powiatów:

1. mieleckiego

2. dębickiego

3. ropczycko-sędziszowskiego

4. kolbuszowskiego

5. tarnobrzeskiego

 

Wsparcie Uczestników Projektu:

1. Diagnoza potrzeb uczestników projektu 

2. Asystent rodziny

3. Racjonalna terapia zachowania (RTZ) 

4. Warsztaty dotyczące gospodarowania pieniędzmi, planowania wydatków

5. Trening umiejętności społecznych 

6. Szkoła dla rodziców 

7. Trening kreowania wizerunku 

8. Trening EMPOWERMENT 

9. Profilaktyka zdrowia i uzależnień

10. WYJAZD INTEGRACYJNY

Facebook